reklamNär en bloggare börjar bli tillräckligt stor, som nämnts innan, väljer man att samarbeta med många partners för att få in en inkomst. Det kan vara att blogginlägg skrivs om en viss produkt, eller att det finns annonser på ens blogg som läsare kan klicka på för att komma till företaget som marknadsför sig. När en produkt eller tjänst marknadsförs i bloggar, eller andra sociala medier, är det viktigt att det framgår tydligt att det är reklam det rör sig om. Reglerna blir direkt detsamma oavsett vilken kanal man använder sig av, allt från sociala medier, tidningar eller tv.

Regler för reklam på bloggar

Marknadsföringslagen är väldigt sträng och det gäller att ta reklam i beaktning när det ska spridas. Lagen säger att det är förbjudet att på något sätt att ha dold marknadsföring på exempelvis ens egna blogg. När ett inlägg görs i bloggen, eller via ett Youtubeklipp eller varför inte på Facebook och är reklam. Då ska detta framgå väldigt tydligt i inlägget att det rör sig om reklam, så att läsaren kan uppfatta detta. För att förenkla detta så kan det här visas på massa olika sätt, ett exempel är att skriva att det är en annons för att läsaren ska kunna uppfatta detta. Oavsett vilket sätt som väljs ut så är det enligt marknadsföringslagen ett krav att märkningen ska vara så tydlig som möjligt, och uppfattas av detta på samma sätt för läsaren. Det ska alltså framgå direkt att det är en marknadsföring som görs i inlägget på bloggen, det räcker alltså inte att lägga det som en markering längst ner i blogginlägget. Den stora anledningen till att göra detta är att läsaren ska snabbt uppfatta att det finns ett bakomliggande syfte med varför man väljer att rekommendera eller sälja en viss produkt.

Vad är då reklam? Jo, all reklam som görs i bloggarna är ett jobb där bloggaren får betalt för det inlägget som görs om en viss produkt. Det kan också vara så att du som bloggare har mottagit produkter samt tjänster helt gratis, i utbyte mot att ett inlägg i ens blogg görs för att marknadsföra företaget.